torsdag 23.05.2024

Sverige kan tjäna miljarder på att cirkulera mera material

19 jan 2018

Sverige förlorar minst 42 miljarder kronor i värdeförluster varje år för att vi inte är tillräckligt bra på att cirkulera material.

Det visar forskningsprojektet och rapporten Ett värdebeständigt svenskt materialsystem som Återvinningsindustrierna och Material Economics står bakom. De har undersökt den ekonomiska potentialen för bättre cirkulering av material av framför allt stål, aluminium, cement, plast och papper.

”Det handlar exempelvis om att vi inte tar tillvara stål i byggnader som rivs, plast från förpackningar som kastas eller aluminium i fordon som skrotas. Bara för dessa fem material förlorar vi motsvarande 1 procent av BNP eller 10 000 kronor per hushåll”, säger Per Klevnäs, Material Economics och projektledare för forskningsprojektet.

Resultatet visar att en fjärdedel av materialvärdet för dessa fem material finns kvar efter en användningscykel. Detta trots att mycket av materialet skulle kunna återvinnas igen till hög kvalitet. Det innebär att så mycket som 42 miljarder kronor går förlorade varje år bara för dessa material.

Värdeförlusterna uppstår i huvudsak på grund av att stora delar av materialet inte materialåtervinns, utan istället bränns, deponeras eller inte samlas in alls. Värdeförluster sker även för det material som materialåtervinns då det nedgraderas, kontamineras eller på annat sätt får en lägre kvalitet jämfört med primärproducerat material.

Rapporten finns att ladda ner här.

Graf från rapporten som visar värdeförlusterna för stål, aluminium, cement, plast och papper.

Text: Ann-Sofie Granzell.

Dela artikeln!