CA konferens

Välkommen att delta på våra konferenser och event som marknadsförs under vårt varumärke Cirkulära Affärer® och med korta namnet CA.

De arrangeras i regel tillsammans med partners och medlemmar.

CA konferens Västerås 2023

20/9
2023

Tidigare konferenser

CA konferens Malmö 2023

1/2
2023

CA studiebesök Malmö 2023

2/2
2023