måndag 17.06.2024

Om Cirkulära Affärer

Redaktion och kontakt

Den här nyhetssajten, samt pappers- och E-tidningen Cirkulära Affärer, ges ut av CirEko, ett affärs- och kunskapsnätverk samt en näringslivs- och medlemsorganisation inom den cirkulära ekonomin. Vi verkar non-profit och oberoende.

Med affärsfokus driver vi på den cirkulära omställningen. Bra för planeten. Bra för affärerna.

Cirkulära Affärer är titel- och varumärkesskyddat. cirkularaaffarer.se/cirkuläraaffärer.se är registrerad för databasutgivning utfärdat av Myndigheten för press, radio och tv.

Ansvarig utgivare och chefredaktör: Ann-Sofie Granzell, 070-580 80 35

Redaktionen: redaktionen@ca.se

Vi är medlem i Sveriges Tidskrifter.                        

https://sverigestidskrifter.se/

Läs om CirEko på cireko.se