måndag 17.06.2024

Prenumerera

Vill du prenumerera på tidningen Cirkulära Affärer?

Välkommen som medlem – den ingår i medlemskapet.

Vill du enbart läsa den som E-tidning är det kostnadsfritt? Då hoppas att du ändå väljer medlemskap och stödjer utgivningen av tidningen och publicering på CA.se.

CirEko är ett affärs- och kunskapsnätverk samt en näringslivs- och medlemsorganisation inom den cirkulära ekonomin. Vi verkar non-profit och oberoende.

Med affärsfokus driver vi på den cirkulära omställningen. Bra för planeten. Bra för affärerna.

Läs om och boka medlemskap här.