torsdag 23.05.2024

Ny bokningstjänst möjliggör flygresor med 100 procent biobränsle

13 mar 2018
Nu lanserar flygbolaget BRA biobränslebiljetter för flyg, det vill säga möjlighet för alla att välja 100 procent biobränsle för sin flygresa, direkt vid bokningen med start i april.

Eftersom kostnaden för biobränsle är så pass mycket högre än för vanligt flygbränsle låter BRA kunderna själva göra valet. De beskriver att det blir på detta vis en form av Crowd Funding för att öka mängden biobränsle inom flyget.

Med att boka ett biobränsletillägg försäkrar sig varje resenär om att den egna flygningen görs så grönt som möjligt och med biobränsle. Tillägget kostar 300 kr per flygning och det är ingen extra avgift utan är mellanskillnaden för bränslekostnaden.

”Det är viktigt för oss som flygbolag att göra det enkelt att välja klimatsmart. Att välja biobränsle är en fantastisk möjlighet vi som flygbolag nu erbjuder alla våra kunder. Tidigare har vi erbjudit detta för företag. Detta är ett viktigt och konkret steg mot vårt mål att bli fossilfria till år 2030”, säger Christian Clemens som är VD för svenska flygbolaget BRA.

Biobränslet som BRA använder kommer från gammal frityrolja och andra restprodukter vilket innebär att flygresorna till största del blir fossilfria när resenärerna bokar biobränslebiljetter. Tankningen görs i efterhand när de ser hur mycket biobränsle som köps av resenärerna. På detta vis byter de ut konventionellt bränsle mot biobränsle löpande och ökar biobränsleanvändningen totalt sett för flyget.

BRAs flygningar är i genomsnitt en timma. Därför börjar BRA med att erbjuda alla att boka biobränsleflyg till en fast kostnad som motsvarar en genomsnittsflygning.

”Eftersom nio av tio av våra flygningar är cirka en timma, har vi valt att börja enkelt för att inte fördröja möjligheterna att erbjuda alla att flyga mer klimatsmart”, säger Christian Clemens.

Tjänsten fungerar så att resenärer väljer biobränsle som ett tillval för varje flygsträcka vid bokning. BRA garanterar tankning av biobränsle. En timmas flygnings bränsleförbrukning motsvarar ca 18 liter bränsle per passagerare och är också den mängd biobränsle som kunden betalar extra för. Biobränslet är tillverkat av 100 procent fossilfri bioråvara.

Nedan presenteras frågor och svar om BRAs biobränslebiljetter som förklarar tjänsten närmare: 

Kommer alla om vill kunna flyga med biobränsle?
Svar: Ja, alla som vill kommer att kunna boka flyg med biobränsle direkt vid bokning. Det blir ett tillägg om 300 kr per flygning som garanterar den som bokar att biobränsle används av BRA.

Varför har ingen tänkt på detta tidigare?
Svar: Ja, det kan man fråga sig. Vi har testat konceptet med biobränsle med våra företagskunder och bonusklubbsmedlemmar under året som gått med goda resultat och bestämde oss helt enkelt för att nu möjliggöra detta för alla.

Vad är skillnaden mellan BRAs nya biobränslebiljetter och de flygningar som redan görs med en skvätt biobränsle?
Svar: Vi ger nu alla möjlighet att välja ännu grönare flygning. Eftersom kostnaden för biobränsle är så pass mycket högre än för vanligt flygbränsle låter vi alla själva göra valet. Det blir på detta vis en form av Crowd Funding för att öka mängden biobränsle inom flyget.

Garanteras jag att min flygning verkligen görs med fossilfritt biobränsle?
Svar: Ja. Det fungerar på samma sätt som att köpa grön el till hushållet. Flygresenären väljer biobränsle vid bokningen och BRA säkerställer att motsvarande mängd som kunden köpt också tankas i BRAs flygplan under de kommande månaderna. På detta vis ökar mängden biobränsle av andelen total mängd flygbränsle, vilket minskar fossilbränsleförbrukningen och utsläppen från flyget.

Blir min flygresa helt fossilfri?
Nej, men nästan! Eftersom BRA inte kan erbjuda biobränsle som motsvarar exakt bränsleförbrukningen för hela flygresan, för olika flygplanstyper, kan vi inte i dagsläget inte garantera att hela flygresan är fossilfri. För varje liter fossilt flygbränsle som ersätts med biobränsle, minskar de fossila utsläppen med 70 % ur ett livscykelperspektiv. När du köper biobränsle för 300 kronor med BRA så går pengarna till att ersätta det fossila bränslet för en snittflygning på en timme. Din flygtimme blir därmed till 70 procent fossilfri!

Varför är inte flygresan 100 % fossilfri fast jag flyger med 100 % fossilfritt biobränsle?
Svar: Sett ur ett ur ett livscykelperspektiv för biobränsle och om man räknar med produktion och transporter, så har bränslet gett upphov till vissa utsläpp av fossilt koldioxid innan det tankas i flygen i Sverige. Då dessa räknas in blir besparingen ca 70 procent i stället för 100 även om själva bränslet är gjort på 100 procent bioråvara.

Varför flyger ni inte bara med biobränsle i alla flyg?
Svar: Det är helt enkelt för dyrt att köpa och finns inte så att det räcker till alla flygbolag. Priset är fyra till fem gånger högre än vanligt flygbränsle. Inom flyget är det idag tillåtet att flyga med 50 procent biobränsle. I framtiden kommer troligtvis flygplan att kunna tankas med rent biobränsle och dessutom ha en eller flera motorer med eldrift.

Hur kan min flygresa göras med mer biobränsle än vad ni kan tanka i flygplanen?
Svar: Så länge inte alla som flyger vill ha maximal mängd biobränsle, så nås inte den övre gränsen för vad som är möjligt att tanka i flygplanen.

Vad händer om min flygning är längre än en timma/respektive kortare än en timma?
Svar: Du överkompenserar/underkompenserar din flygresa genom din biobränslebiljett. Det är inte möjligt att i detalj ta fram hur mycket bränsle just din flygresa kommer att konsumera i förväg, eftersom det beror på många faktorer som inte är kända förrän i efterhand. T.ex. väder, vind, vikt bland annat. Vi har därför utgått ifrån att en timmes inrikes flygresa skulle kosta cirka 300 kronor att göra helt fossilfri.

Hur tankas flygen med just min del biobränsle?
Svar: Vi använder pengarna som varje resenär betalat vid gemensamma tankningstillfällen för biobränsle under året. Vi tar inte ut några administrativa avgifter, utan hela summan går direkt till att betala mellanskillnaden mellan det fossila bränslet och biobränsle.

Varför kan jag inte köpa biobränsle exakt till den flygning jag gör?
Entimmas-upplägget beror på tekniska begränsningar, men BRA vill inte fördröja möjligheterna att kunna flyga mer klimatsmart. Blir efterfrågan stor planerar BRA redan nu att utöka och individualisera valmöjligheterna för biobränsle med större exakthet.

Dela artikeln!