torsdag 23.05.2024

Hållbar konsumtion och produktion prioriterat för svensken

5 jun 2018

I en ny undersökning, Sustainable Brand Index 2018, har drygt 16 000 svenskar intervjuats om sin inställning till hållbarhet och hur de prioritera bland FN:s 17 globala mål. Svaren visar att mål nummer 12, hållbar produktion och konsumtion, kommer högst upp.   

– Jämfört med tidigare år kan vi se en ökad förståelse bland befolkningen kring vad som  konsumeras och vilken effekt det får. Samtidigt vill personer inte sluta konsumera och då är delen kring just hållbar produktion tilltalande, säger Erik Elvingsson Hedén, grundare av Sustainable Brand Index.  

I förra årets undersökning prioriterade svenskarna arbetat med klimatförändringar först – mål nummer 13. I år kom det på andra plats.  

Hela listan – Så prioriterar svenskarna de globala hållbarhetsmålen

Frågan om de globala hållbarhetsmålen ställdes enligt följande: ”
Vilka av följande mål tycker du att ett företag ska prioritera att arbeta med? Välj 1-4 st.”

1.Hållbar konsumtion och produktion (mål 12)

2.Bekämpa klimatförändringen (mål 13)

3.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8)

4.Rent vatten och sanitet (mål 6)

5.Hälsa och välbefinnande (mål 3)

6.Jämställdhet (mål 5)

7.Ekosystem och biologisk mångfald (mål 15)

8.God utbildning för alla (mål 4)

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (mål 9)

10.Hållbar energi för alla (mål 7)

11.Hav och marina resurser (mål 14)

12.Fredliga och inkluderande samhällen (mål 16)

13.Minska ojämlikhet (mål 10)

14.Ingen fattigdom (mål 1)

15.Ingen hunger (mål 2)

16.Hållbara städer och samhällen (mål 11)

17.Genomförande och globalt partnerskap för att nå målen (mål 17)

Sustainable Brand Index är Nordens största studie om hållbarhet och genomförs årligen sedan 2011. Studien syftar till att belysa hållbarhet samt sprida och öka kunskapen om det.  

Så här gjordes studien

2018 har totalt cirka 40 000 respondenter intervjuats i Norden. 16600 i Sverige, 6200 i Norge, 7000 i Danmark och 9600 i Finland. Målgruppen för studierna är allmänheten 16-70 år i respektive land. Urvalet är representativt för respektive lands befolkningssammansättning. Intervjuerna genomfördes under januari-mars 2018.

 Källa: SB Insight

Dela artikeln!