torsdag 23.05.2024

Accus pionjär med cirkulärt skyltsystem

Fastigheten Glasvasen, Malmö. Foto: Accus.
12 dec 2019

Nu välkomnar de hela skyltbranschen, som är väldigt linjär, att ställa om. Accus delar generöst med sig av hur det kan gå till.

Det var sonens fråga om hur hans företag påverkade miljön, som fick André Zandelin, vd för skyltföretaget Accus, att börja fundera på det. Trots att miljön varit viktig på företaget insåg han att de verkade i en ganska miljöbelastande bransch.

Då bestämde han sig för att pröva om Accus kunde vara en del av lösningen med utgångspunkt från den cirkulära ekonomin. Fyra år senare rullar nu Accus ut sitt egenutvecklade skyltprogram re:sign.

När André Zandelin råkade snubbla på den cirkulära ekonomin väcktes hans nyfikenhet och intresse. Han såg en möjlighet att på något vis förändra Accus verksamhet på ett sätt att han skulle kunna stå för den, inte minst inför sin son. Samtidigt som det skulle vara att framtidssäkra företaget.

André Zandelin, vd Accus.

Skyltbranschen kan sägas vara väldigt linjär genom att de skyltar som tillverkas är att betrakta som engångsskyltar då de har väldigt svårt att få ett andra liv. Dels beror det på att skyltar görs väldigt unika för varje enskild kund och enskild fastighet. Men också på att det material som skyltarna är gjorda av är svåra att återanvända eller återvinna, bland annat beroende på att olika material är hoplimmade. Därför blir fullt fungerande skyltar avfall.

Med hjälp av finansiellt stöd från Vinnova, och i brett partnerskap med aktörer som bidragit med olika slags kompetens, har Malmöbaserade Accus sedan 2016 utvecklat sitt cirkulära skyltsystem. Nu kan de erbjuda marknaden skyltar och komponenter som är designade och tillverkade utifrån den cirkulära ekonomin vilket innebär att produkternas liv förlängs genom att de återanvänds, återtillverkas och återvinns.

”Ju mer vi kan tänka återanvändning desto större vinst. Så för oss har det varit viktigt att förlänga produkternas liv, sänka livscykelkostnaden och därmed också minimera miljöbelastningen”, säger André Zandelin.

Nyligen lanserade de också ett uthyrningskoncept för att ytterligare öka sina möjligheter att få tillbaka skyltar som annars riskerar att slängas när ett företag flyttar eller byter grafisk profil.

TEXT: ANN-SOFIE GRANZELL

Dela artikeln!