söndag 21.07.2024

På Emmaus har varje plagg ett värde

Emmaus Stockholms sorteringsanläggning.
8 jan 2020

Med stort engagemang arbetar de metodiskt igenom tonvis med insamlade textilier för att kunna göra skillnad för såväl miljön som i olika biståndsprojekt. 

Emmaus Stockholm är en ideell medlemsorganisation som, med visionen om en rättvis och hållbar värld, arbetar för att stödja människor som är på flykt och bidra till omställningen till en cirkulär ekonomi. De håller föredrag och workshops men framför allt bedriver de textilinsamling som bland annat försörjer sina två secondhand-butiker i Stockholm. De ligger bredvid varandra vid Slussen varav den ena är specialiserad på vintage.

Inflödet av textilier får Emmaus genom insamling i sina butiker och på centrallagret men framför allt genom olika samarbeten. Som med bostadsrättsföreningar där de ordnar med insamling i deras miljörum. Emmaus samarbetar också med flera kommuner i Stockholms län och har insamlingslådor uppställda på deras återvinningsstationer. Helst skulle de vilja finnas på varje återvinningsstation i Stockholmsområdet för det ska vara lika lätt att lämna textilier till återvinning som för papper, plast och glas. Finns det ingen insamling är det mer troligt att det hamnar som restavfall. För på Emmaus är det viktigt att textilier kommer till användning i så hög grad som möjligt.

Är det inte som återanvändbara kläder så kan det användas som fyllnadsmaterial eller fibrer. Utav det som vi sorterar så är det nästan 40 procent som återanvänds lokalt, det vill säga som går till försäljning i Stockholmsbutikerna. Totalt sett inklusive exporten, är återanvändningsgraden 74 procent och 94 procent inklusive återvinning. En siffra de är mycket stolta över.

Petra Borg och verksamhetsledare Frida Dunger Johnsson.

Många av de som arbetar på Emmaus är både utbildade inom och intresserade av textil. Något som kommer väl till pass i sorteringsanläggningen. I snabb takt kollas varje plagg. I vilket skick är det? Nopprigt? Fungerar dragkedjor? Är det helt? Rent? Kläderna läggs sedan i lådor utifrån målgrupp. Barn, dam, herr, vintage, skor och export. De kläder som ska säljas i butikerna hamnar i nästa station där de värderas och prismärks så det är klart när kläderna levereras dit. Vissa kläder hamnar på lagret för att invänta rätt säsong.

Emmaus kan också vara en guldgruva för konstnärer, artister eller designföretag. Beroende på vad som önskas håller sorteringsteamet ögonen öppna och lägger det efterfrågade åt sidan. Nyligen var det en artist som hyrde alla sina kläder för att ha på hela sin turné.

För att öka medvetenheten om värdet av att få textilier att cirkulera håller Emmaus Stockholm föredrag och workshops. De tar även emot studiebesök på centrallagret i Hägersten . En lyckad kombination för en arbetsplats kan vara att Emmaus först ställer ut en textilinsamlingslåda på företaget och sen håller ett seminarium om vad som händer med kläderna som samlats in och som kan efterföljas med en workshop på temat Hur cirkulär är du?.

Frida Dunger Johnsson och medarbetare märker att inflödet av kläder har ökat, men glädjande också att allt fler handlar secondhand. Något hon tror just beror på en ökande medvetenhet om textiliers påverkan på miljön. Därför hoppas Emmaus Stockholm på att snart kunna öppna sin tredje butik.

TEXT OCH FOTO: ANN-SOFIE GRANZELL.

Dela artikeln!