torsdag 23.05.2024

Biogasproduktionen kan mer än femfaldigas

30 jan 2020

Det är en av slutsatserna i färdplanen som gasbranschen tagit fram, under ledning av Energigas Sverige, med namnet ”Gas för framtiden – Klimatfärdplan för energigaserna i Sverige”.

Gasbranschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft beskriver hur energigaserna kan spela en större roll, samtidigt som den fossila gasen fasas ut.

Den beskriver att produktionen av biogas i Sverige kan mer än femfaldigas till 2030 om bara rätt förutsättningar kommer på plats.

För att det ska bli möjligt måste regering och riksdag fatta beslut som skapar rätt förutsättningar. Då kan också den fossila gasen fasas ut.

Användningen av fossilfria alternativ som biogas, biogasol och förnybar vätgas kommer att öka i framtiden. Men för att produktionsmålet ska nås måste regering och riksdag fatta beslut som skapar rätt förutsättningar. Man behöver till exempel genomföra Biogasmarknadsutredningens förslag om ett nationellt mål för biogas och andra förnybara gaser. Fortsatt skattebefrielse och produktionspremier behövs också. Detta är avgörande för att stimulera investeringar i svensk biogasproduktion.

Text: Ann-Sofie Granzell. Källa: Fossilfritt Sverige

Dela artikeln!