måndag 17.06.2024

Idag öppnar årets sista ansökning till Klimatklivet

23 aug 2022

Cirkulära flöden är prioriterat av Naturvårdsverket när de nu utlyser en ny ansökningsomgång för stöd från Klimatklivet.

Förutom cirkulärt så uppmärksammas även områden som överskottsvärme, jordbruk, biokol, biogas, vätgas, biodrivmedel och elektrobränslen samt elektrifiering av mindre industrier.

Det gemensamma är att investeringsstödet ska gå till åtgärder som minskar klimatutsläppen.

– I år har vi kommunicerat särskilt med branscher där det finns möjlighet att göra stora utsläppsminskningar. Vi ser ett stort intresse och har fått in många ansökningar till viktiga omställningsåtgärder. Under årets sista ansökningsomgång hoppas vi nu på ett fortsatt högt söktryck. Alla utom privatpersoner är välkomna att söka, säger Olof Billebo, handläggare på Klimatklivet i ett pressmeddelande.

10,2 miljarder kronor har fördelats sedan starten 2015 till företag, organisationer och kommuner som ansökt om stöd för klimatinvesteringar.

– Vi ser tydligt att det finns en vilja hos näringslivet att ställa om. Klimatomställningen är en stark drivkraft men ökad självförsörjning och krisberedskap blir allt viktigare argument. Att torka spannmål med flis istället för olja eller att producera el med egen biogas från gården – det minskar klimatutsläppen samtidigt som det ökar försörjningstryggheten, säger Carl Mikael Strauss, chef Klimatklivets industrienhet.

Ansökningstiden är mellan den 23 augusti och den 8 september.

Henrik Persson

Dela artikeln!