torsdag 23.05.2024

Deponi kan användas bättre

12 apr 2023

Två miljoner ton betong, tegel och porslin som idag läggs på deponi kan användas bättre. Det visar en rapport från Avfall Sverige.

Kommunerna borde införa sortering även av deponi. 60 procent skulle kunna materialåtervinnas. Betong kan användas som ballastmaterial, fyllning eller mineralull. Tegelkross kan ersätta pimpsten som idag importeras från Island.

– Mycket kan återvinnas. Det innebär att vi kan ta stora kliv mot ökad cirkularitet och samtidigt minska belastningen på deponierna som idag tar emot mycket av detta material. Med ökad utsortering av betong, tegel, klinker och keramik ökar möjligheterna att använda materialen på nytt, säger Camilla Nilsson, rådgivare på Avfall Sverige.

Henrik Persson

Dela artikeln!