torsdag 23.05.2024

Pop-up återbruk, ett sätt att slippa bilen

13 apr 2023

Att besöka en återbruksanläggning betyder i det flesta fall att vara beroende av bil. Det är problematiskt eftersom det både ökar utsläpp och gör det svårt för många att återvinna sina avlagda prylar. Men i Stockholm finns nu en lösning.

Kan inte invånarna komma till återbruket får återbruket komma till invånarna. Det är tanken bakom de tillfälliga pop-up återbruken som Stockholms stad nu turnerar runt med.

På olika platser i staden dyker de tillfälliga anläggningarna upp ett par dagar i taget. Där kan man lämna in överblivna prylar, farligt avfall och gammal elektronik. Det finns även en fyndhörna där man kan köpa begagnade saker som andra lämnat in.

– Vår mobila Pop-up återbruk blir allt mer populär. Trenden är väldigt tydlig, både gällande antalet besökare och gällande de volymer som lämnas in. Våra mätningar visar på kraftigt ökade siffror under 2022, bland annat ökade antalet besökare med 50 procent, till närmare nittio tusen förra året. Nu hoppas vi att ännu fler ska hitta till oss i år, säger pressansvarig Alexandra Fleetwood.

Under förra säsongen lämnads 43 ton till pop-up återbruken. Mängden farligt avfall ökade med nära 90 procent till 14 ton medan mängden elektronikavfall ökade med drygt tio procent. Samtidigt hämtades närmare 200 000 föremål som fick nya ägare från fyndhörnan.

– För att ställa om mot ett samhälle som är hållbart och i balans är det av stor betydelse att vi förlänger livslängden på det som redan finns. Genom våra samarbeten på second handmarknaden samt våra återbruk, försöker vi bidra till att minska konsumtionen i samhället. Fortsätt att lämna in saker till oss som du inte längre behöver och som du inte kan sälja, men som kan användas av någon annan, avslutar Alexandra Fleetwood, Stockholm Vatten och Avfall.


Dela artikeln!