torsdag 23.05.2024

Förvilda gräsmattan med robot

17 maj 2023

En ny uppfinning från Husqvarna låter villägarna skapa vildvuxna områden till hjälp för bin och humlor. Sammantaget kan det få stor betydelse för den biologiska mångfalden.

Att ha kortklippt gräsmatta är populärt bland villaägare, men inte lika populärt bland våra pollinerare bina och humlorna. Avstånden blir alltför långa för dem att flyga och de riskerar dessutom svält när säsongen för blomning är alltför kort.

Ett effektivt sätt att hjälpa pollinerarna är att låta en del av gräsmattan bli till en blomsteräng. Det är en metod som många kommuner på senare tid redan anammat och nu kommer en ny uppfinning från förtaget Husqvarna villaägarna till hjälp.

Många har på senare tid börjat använda robotgräsklippare som hjälp med att hålla gräset kort. En nyhet är att de numera genom GPS-teknik kan hjälpa till att skapa en äng på tio procent av gräsmattan för att främja biologisk mångfald. Tekniken kallar för ”Rewilding Mode” och kan ställas in med hjälp av en app i telefonen. Området kan storleksändras, flyttas, omformas eller avlägsnas när man vill.

Om man skulle låta 10 % av alla europeiska gräsmattor växa vilt skulle det området vara fyra gånger större än Europas största naturreservat.

Dela artikeln!