måndag 17.06.2024

Krisen ger skjuts åt affärer som är cirkulära

13 jun 2023

Hushållen blir mer positiva till second hand och reparationer i den pågående kostnadskrisen med höjda boendekostnader och matpriser.

Kanske kan de för hushållen kärva tiderna just nu ge en skjuts åt mer cirkulära affärer. Det visar i alla fall en undersökning från företaget Wanda.

Att köpa och sälja begagnat tillhör de populäraste åtgärderna när hushållen överväger åtgärder för att hantera sin ekonomiska situation. Barnfamiljer, yngre och kvinnor är mest positiva.

Av de tillfrågade uppger 6 av 10 att de har köpt eller sålt något second hand under det senaste året, motsvarande siffra för småbarnsfamiljer är 8 av 10.

Kostnaderna för en barnfamilj har ökat med 52964 kronor per år mellan april 2021 och april 2023 enligt en undersökning från Stockholms Handelskammare.

Det leder till minskad konsumtion överlag men också till förändrade inställning till att köpa begagnat och reparera det man redan äger. 57 procent överväger detta, bland barnfamiljer är siffran hela 67 procent.

Aspekter som högt andrahandsvärde och möjlighet att reparera får större betydelse vid nyinköp. Runt en tredjedel uppger också att de redan nu har saker som de överväger att reparera.

Resultaten pekar på en ökade efterfrågan för företag inom begagnat och reparationer vilket även etablerade aktörer inom butiksleden tycks uppmärksamma, nu senast med elektronikkedjan Kjell och Company som inför ett begagnatsortiment inom telefoni och datorer.

Även efterfrågan på begagnade bilar och dyrare elektronikutrustning har ökat men där söks förklaringarna mer bland höjda räntor och en internationell komponentbrist än ändrade värderingar hos konsumenterna.

‍‍Undersökningen är genomförd av YouGov på vägnar av Global Storage Solutions, på uppdrag Wanda och Circular Norway. Undersökningen gjordes under perioden 24-28 maj 2023. 1011 personer över hela Sverige svarade på enkäten.

Dela artikeln!