85 procent är för vind och solkraft i EU

24 aug 2023

Eu bör göra omfattande investeringar i förnybar energi så som sol och vindkraft. I alla fall om man ska följa det medborgarna tycker.

I en nyligen publicerad undersökning från Eu svarade så mycket som 85 procent att de vill ha stora investeringar i dessa energislag. 4 procent är osäkra. Endast 11 procent är emot.

Ökad energieffektivisering av fastigheter och transporter får också högt stöd med 82 procent samtidigt som respondenterna redan har vidtagit eller planerar egen energibesparing hemma.

Ungefär lika många tror att på sikt kan satsningar på förnybar energi sänka priserna på el.

(HP)

Dela artikeln!