måndag 17.06.2024

8 EUmiljoner till forskning om solbruk i Skåne

5 sep 2023

Jordbruk och solel kommer behöva samsas om samma utrymme om energiomställningen ska lyckas. Men det är inte klart hur detta ska ske på ett effektivt sätt i Sverige. Det ska nu ett projekt i Skåne ta reda på.

EU har gått in som samfinanserat projektet som ska drivas i samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor.

En fysisk anläggning ska designas och byggas någonstans i regionen.

Flera planerade solcellsparker har på senare tid fått avslag med motiveringen att de konkurrerar med markens livsmedelsproduktion.

(HP)

Dela artikeln!