torsdag 23.05.2024

Ny modell för återbruk av armaturer i Solna sparade 75 ton

19 sep 2023

Ny modell för återbruk av armaturer sparade 75 ton koldioxid och jobb med håltagning och nydragning av kabel. Och istället för att skeppa iväg armaturerna byggdes de om på plats i en specialkonstruerad produktionslinje.

När belysningar på kontor blir omoderna hamnar de oftast på skroten. Exempelvis när det är kanske dags för att uppgradera teknik från gamla lysrör till led.

I de få fall då belysningsarmaturerna ändå återbrukas sker det genom en andrahandsmarknad där armaturerna tas bort och säljs vidare.

Detta ville fastighetsbolaget Humlegården ändra på. När en stor renovering av en fastighet i Solna skulle genomföras provade de en ny modell. För det första att bygga om befintliga armaturer från lysrör till led och med ny teknik för närvaro– och dagsljusstyrning. Och för det andra att göra det på plats.

En produktionslinje för uppgraderingen byggdes på plats i lokalerna som renoverades.

Företaget Fagerhults fick uppdraget att bygga upp en produktionslinje på plats i lokalerna där belysningen skulle uppgraderas, i stället för att frakta material mellan Solna och fabriken i Habo i Västergötland.

2700 befintliga armaturer togs ner och byggdes om vilket beräknas ha inneburit en miljöbesparing på 75 ton koldioxid. Dessutom användes befintliga elektriska installationer och det behövdes inte göras nya hål i innertaket eller nya kabeldragningar.

– Genom att samarbeta med Fagerhult har vi sparat 7,1 ton av material och 2,297 megawattimmar av energi över en 20-årsperiod. Om vi även inkluderar miljöbesparingarna från färre transporter och mindre emballage så blir besparingarna ännu större, säger Clas Boudrie, projektchef på Humlegården.

Samtliga komponenter har utvecklats och skräddarsytts för att passa perfekt i de befintliga armaturstommarna.

Dela artikeln!