torsdag 23.05.2024

9 miljoner i nytt projekt för cirkulärt byggande i storstäder

Johanna Andersson, projektledare på Centrum för cirkulärt byggande
22 sep 2023

Göteborg, Malmö och Stockholms kommuner är tillsammans en mycket stor aktör inom svenskt byggande. Klarar de av att övergå till cirkulärt byggande får de en väldig betydelse för hela byggbranchen. Nu tar de tre städerna nästa steg och startar ett stort projekt tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet för att gå från teori till handling.

– Ska man gå från linjär verksamhet till cirkulär så kan man inte sitta ensam på kammaren, utan det är helt nödvändigt att arbeta med andra och på nya sätt, säger Johanna Andersson projektledare på till IVL Svenska Miljöinstitutet till Cirkulära Affärer.

Fokus är på cirkulär upphandling och och lagstiftning och styrmedel. Frågor där många offentliga aktörer idag är osäkra och upplever att regelverk och lagstiftning antingen är otydliga eller till och med hindrande för en cirkulär omställning.

– Det handlar ju om att klargöra vad det som är som gäller idag och vad som skulle behöva ändras när det gäller regelverk och upphandling. Men också ta reda på vad som faktisk kan göras redan nu med befintliga regler, säger Johanna Andersson.

Även om projektet handlar om att gå från ord till handling för de tre storstäderna stoppar det inte där. Redan om ett år ska en offentligt tillgänglig sökbar verktygslåda publiceras för andra att använda.

Arbetet med projektet sker både lokalt i varje stad där en nod skapas med en samordnare och gemensamt med erfarenhetsutbyte mellan städerna.

Fakta

Projektnamn: Kraftsamling för cirkulärt byggande 2030 – Storstäderna skapar förutsättningar för de som vill gå före

Budget: 9,1 Mkr

Finansiär: Vinnova står för 65 procent och aktörerna för resterande.

Period: 2023 – 2025

Dela artikeln!