måndag 17.06.2024

Handbok för donationer av livsmedel från butiker

16 jan 2024

De enorma mängder mat som kastas från butiker trots att den är full ätbar borde gå till människor i matfattigdom istället. Det menar IVL Svenska Miljöinstitutet, Stadsmissionen, Frigoscandia och Willys och ger nu ut en handbok om donationer av livsmedel från butiker för att underlätta och uppmuntra att fler butiker donerar sitt matsvinn.

91000 ton mat går till svinn från butiker varje åt. En liten del att detta går redan idag till donationer förmedlade av ideella organisationer som distribuerar maten till behövande människor. Matfattigdom växande problem i Sverige.

Att donera mat kan öka lönsamheten för livsmedelsföretagen eftersom de slipper personalkostnader för att prissänka och märka om produkter eller för att sortera och hantera avfallet.

– Ett förbättrat samarbete mellan företag i livsmedelsbranschen och organisationer som delar ut mat kan öka mängden matdonationer i Sverige, säger Johan Hultén, livsmedelsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet som är en av författarna till handboken.

Handbok för donationer av livsmedel vänder sig till livsmedelsbutiker som donerar mat och till organisationer som tar emot den. Här finns riktlinjer, rutiner och bra exempel som underlättar att osåld mat kan skänkas i stället för att slängas.

Handboken är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Sveriges Stadsmissioner, Frigoscandia och Willys, finansierat av Vinnova.

Handboken finns att ladda ner här.

Dela artikeln!