lördag 20.07.2024

Ny superkompost i Karlstad

23 feb 2024

Från avfall till jord på bara två månader istället för ett halvår. Dessutom med sänkta utsläpp av växthusgaser. Det blir resultatet av Biototal/Mewabs investering i en särskild superkompost som noga kan regleras.

En 18 meter lång trumma med diameter på 3 meter som kan hantera 10 000 ton material per år. Det är den nya komposten som snart ska tas i drift på Sofiedal utanför Karlstad i Värmland.

Under alla år sedan 2001 har komposteringen genomförts med ganska enkla medel genom att lägga materialet i strängar och i princip låta naturen ha sin gång. Men den metoden är både långsam och släpper paradoxalt nog ut växthusgaser.

– Istället för att kompostera materialet traditionell i strängar som vänds regelbundet sker det i en sluten process, vilket innebär att vi minskar våra utsläpp av växthusgaser, säger Per Ljungberg, vice VD och ansvarig för projektet på Sofiedal.

– Vi kommer att få ut bättre biomull som är anpassad efter kundens behov i en kontrollerad miljö med hög och stabil kvalitet i förädlingsprocessen, det är fantastiskt bra.

Investeringen är i storleksordningen sju miljoner kronor för en första komposttrumma som kan komma att följas av fler.

Parallellt med investeringen i komposttrumman pågår en biokolssatsning. Organiskt material ska förvandlas till biokol som kan ersätta torv produktion av jord.

– Det handlar om två olika tekniker där vi förädlar materialet och minskar våra utsläpp av växthusgaser. Dessutom har vi investerat i en ny våg för att få bättre koll på volymerna och dess spårbarhet in och ut på anläggningen. Tidigare har vi vägt materialet externt.

– Anläggningen förbereds för att bli mer modern och tillverkningen går mot att bli mer behovs- och beställningsstyrd.

Dela artikeln!