torsdag 23.05.2024

Naturvårdsverket: klimatmålen nås inte med befintliga beslut och åtgärder

12 apr 2024

Regeringens uppgifter om att Sverige kommer nå klimatmålen för 2030 inte stämmer inte, det uppger Naturvårdsverket i ett pressmeddelande i samband med årets klimatredovisning.

Uppdraget har genomförts i samarbete med Energimyndigheten, Jordbruksverket, Konjunkturinstitutet, Skogsstyrelsen, Trafikverket, Trafikanalys och Transportstyrelsen.

Sverige når varken de nationella klimatmålen eller EU-målen varken på kortare eller längre sikt. Det visar Naturvårdsverkets nya analyser. En avgörande orsak är beslut som tagits inom transportsektorn som ökar utsläppen.

Avståndet till det nationella 2045-målet är mellan 11 miljarder ton till 22 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

– Vi ser starka styrmedelsbeslut på EU-nivå och ett tydligt ledarskap för grön omställning inom näringslivet. Däremot krävs ytterligare politiska beslut för minskade utsläpp i Sverige om vi ska kunna nå klimatmålen, säger Stefan Nyström, chef för Naturvårdsverkets klimatavdelning.

Investeringsstöd i kombination med EU:s utsläpphandelssystem bidrar till att industrin fortsätter att ta steg som sänker utsläppen men det är otillräckligt för att uppnå klimatmålen.

Sänkningen av reduktionsplikten och skattesänkningen på fossila drivmedel bidrar till att utsläppen bedöms öka med 3–4 miljoner ton koldioxidekvivalenter mellan 2023 och 2024 och förändringen höjer även nivån på utsläppen åren därefter.

Nationella beslut som tillkommit under det senaste året beräknas endast bidra till små reduktioner, som bara till mindre del motverkar denna utsläppsökning.

Med utgångspunkt från detta blir avståndet till det svenska 2030-målet 7 miljoner ton koldioxidekvivalenter utan kompletterande åtgärder, och 3 miljoner med kompletterande åtgärder.

– Transportsektorn har stor påverkan på Sveriges utsläpp, säger Eva Jernbäcker, klimatanalytiker på Klimatavdelningen. För att landets EU-åtagande ska vara inom räckhåll fram till 2030 behöver användningen av fossil diesel och bensin minska, och takten i elektrifieringen av vägtransporterna behöver öka.

Dela artikeln!