torsdag 23.05.2024

Bara en av tio takeaway-köpare har blivit erbjuden flergångsalternativ trots nya lagen

15 maj 2024

Lagen säger att konsumenter nu ska kunna välja att få sin dryck eller mat i en återanvändbar mugg eller matlåda. Trots detta är det knappt en av tio takeaway-köpare som blivit erbjuden flergångsalternativ. Det visar en ny undersökning som organisationen Håll Sverige Rent låtit göra.

Sedan 1 januari gäller en ny lag som ska minska förbrukning och nedskräpning av engångsmuggar och engångsmatlådor. Syftet är få bort 762 miljoner muggar och matlådor bort från marknaden i EU.

Nästan allt skräp i stadskärnor och parker är engångsprodukter, ofta gjorda av plast. Skräpet kommer bland annat från sånt vi äter och dricker på språng.

– Nu går vi in i skräpets högsäsong där fint väder och värme gör att allt fler vistas ute. Och där det finns människor finns det skräp, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.

Det har gått fyra månader sen den nya lagen som ska minska förbrukning av engångsmuggar och engångsmatlådor i plast trädde i kraft. Lagen säger att konsumenten nu ska kunna välja att få sin dryck eller mat i en återanvändbar mugg eller matlåda. Serveringsställena ska även informera konsumenten om den miljöpåverkan som användningen av engångsmuggar och engångsmatlådor ger upphov till, och fördelarna med en minskad förbrukning av engångsmuggar och engångsmatlådor.

Men mindre än var tionde takeaway-köpare har i verkligheten blivit erbjudna flergångsalternativ sedan lagen infördes uppger organisationen Håll Sverige Rent som hänvisar till en undersökning de låtit Novus genomföra.

– Här behövs en kraftfull investering. I den här takten kommer vi inte att nå målet som finns för 2026. Det krävs också stora informationsinsatser för att människors beteenden ska förändras, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.

Av de som trots allt blivit erbjudna flergångsalternativ tackar sex av tio nej. Vanligaste motiveringen är att engångsartiklarna är enklast.

Men stödet för den nya lagen starkt i opinionen med 55 procent som är ganska eller mycket positiva. Bara 12 procent är ganska eller mycket negativa. Starkast stöd för lagen finns bland studenterna med 74 procent positiva.

–Det är tydligt att det behöver vara enkelt för att konsumenten ska välja flergångsalternativet och helst ska det inte heller bli några extra avgifter. Det är också viktigt att skapa en förståelse för den nya lagen om vi ska nå målet, säger Johanna Ragnartz.

Foto: Jonas Holmqvist, Håll Sverige Rent

Dela artikeln!