måndag 17.06.2024

Företag i Västmanland ska bli mer cirkulära och resilienta med nytt beviljat projekt

21 maj 2024

Företag i Västmanland erbjuds nu kostnadsfritt att delta i ett utvecklingsprogram där de kommer få guidning i att utveckla sin cirkulära potential så de blir mer resurseffektiva och mindre beroende av jungfruliga råvaror.

Ökande klimatkrav från EU, myndigheter och kunder gör att industrin i Västmanland snabbt måste ställa om till mer cirkulära affärsmodeller.

Cirkulära affärsmodeller innebär att företagen på ett smartare sätt använder sina resurser och skapar långsiktigt hållbara och lönsamma affärer. Samtidigt minskar beroendet av råvaror från utlandet och ökar därför företagens förmåga att stå emot en oförutsedd kris.

Målgruppen är industriföretag i Västmanland samt företag som levererar olika typer av tjänster till industrin.

Intresseorganisationen CirEko står bakom projektet som finansierats genom bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Västmanland.

Det långsiktiga målet att de ska utvecklas till hållbara cirkulärt företag och som stärker deras
resiliens, konkurrenskraft och hållbarhetsvarumärke.

– Cirkulär ekonomi är ett smart och affärsmässigt sätt att bidra till minskade klimatutsläpp. Helt i linje med alla nya hållbarhetslagar som företagen måste förhålla sig till, säger Ann-Sofie Granzell, ansvarig för genomförandet av projektet.

Projektet ”Cirkulära affärssteg i praktiken” sträcker sig till mars 2026. Företagen kan delta kostnadsfritt i programmet.

CirEko är en rikstäckande intresseorganisation med säte i Västerås som oberoende och non-profit fokuserar på en affärs- och samhällsomställning till en cirkulär ekonomi för en hållbar utveckling. CirEko äger även tidningen Cirkulära Affärer.

Dela artikeln!