CA studiebesök Västerås + Arboga 2023

Post-event till CA konferensen 20 sep

Datum
21/9
2023
Tid
09:00
Plats
Västerås + Arboga

Post-event till CA konferensen 20 sep

Välkommen att delta på utvalda studiebesök.

Vi börjar med att åka till Vafabmiljös toppmoderna biogasanläggning i Västerås.

Därefter går turen till Kärrbo Grönt som drivs av andelsbonden Angelica Lorentzon.

Efter lunch beger vi oss till Hasta Gård i Arboga som med modern teknik och utifrån naturens principer driver ett av Sveriges främsta regenerativa jordbruk.

Du väljer vilka studiebesök du vill delta i. Enstaka eller alla. Dock krävs anmälan. Det görs i samband med konferensanmälan.

Det kommer ordnas lunchmöjlighet.

Vi åker våra egna bilar och ordnar samåkning.

Mer om varje studiebesök:

Delta på hela turen eller välj en eller ett par.

Kl 8.30
Samling för att åka till Vafabmiljös biogasanläggning.
Dagens första studiebesök

Vafabmiljös toppmoderna biogasanläggning

Efter 15 års drift nyinvigdes VafabMiljös biogasanläggning på Gryta avfallsanläggning i Västerås som nu är toppmodern. Genom att satsa på en Holländsk teknologi, som är ganska ny i Sverige, tas matavfallet omhand på ett mer effektivt men ändå skonsamt sätt, och gör att gasproduktionen ökar med 10-15%. Den nya anläggningen … • kan ta emot förpackat livsmedel från butiker, cirka 5 000 ton per år. • har en kapacitet att leverera cirka 2,7 miljoner kubikmeter fordonsgas, vilket motsvarar ungefär lika många liter diesel. • har en mottagningskapacitet på 25 000 ton matavfall i bruna påsar och 10 000 ton flytande avfall.
Läs mer
Studiebesök två

Kärrbo Grönt - det småskaliga och personliga andelsjordbruket

Hur får du se hur det fungerar att ”dela” på en bonde, det vill säga att var andelsägare genom prenumeration på grönsakskasse.
Läs mer
Studiebesök tre

Hasta Gård - ledande inom regenerativt jordbruk genom samverkan och samodling

Hasta Gård,
Arboga
”Vår ambition är att kunna bidra till en friskare och bättre framtid. Något som vi och kommande generationer kan känna sig stolta över. Det är mitt mål.” ägare Stefan Schörling. Med ny teknologi, innovativa metoder och naturens väg har de hittat system för att regenerativt odla näringsrika grödor av hög kvalitet samtidigt som de återbygger odlingsjorden. Det används inga naturfrämmande kemikalier som påverkar alla typer av liv. Istället stöttas utvecklingen av liv i marken och låter fotosyntesen utvecklas. Samverkan och samodling är framgångskonceptet.
Läs mer