CA konferens Malmö 2023

Om affärs- och samhällsmöjligheterna möjligheterna med cirkulär ekonomi – i praktiken

Datum
1/2
2023
Tid
09:00
- 16:30
Plats
Malmö

Om affärs- och samhällsmöjligheterna möjligheterna med cirkulär ekonomi – i praktiken

● TEXTIL UPCYCLING OCH INNOVATION  ● CIRKULÄR UPPHANDLING
● CIRKULÄR FASTIGHET INTRIÖRT OCH EXTRIÖRT
● KREATIVT LÄRANDE DÄR LINJÄRT BLIR CIRKULÄRT I  SKOLA OCH ARBETSLIV

Välkommen på CA konferens Malmö den 1 feb
på inspirerande STUDIO Meetingpoint.

En heldag fylld med inspirerande talare, minimässa och eftermingel.
Bo på Story Hotel som finns i samma byggnad till konferenspris
och följ med på studiebesök dagen efter.

CA konferens Malmö arrangeras av CirEko i samarbete med Sysav.

 

Vill du komma i kontakt med oss. Mejla på kontakt@cireko.se

Program

Förmiddagens tema är cirkulär textil och eftermiddagen en blandning av intressanta cirkulära affärsidéer och lösningar.
I minimässan kan du inspireras ytterligare.
I konferensen ingår fika fm och em samt lunch.
Stanna kvar på eftermingel med lätt förtäring. Dryck beställer du själv.

8.15
Registrering. Smörgås och kaffe/te.
9.00 - 16.30
Konferens och minimässa
17-19
Mingel & mat
Sysav

Siptex - världsunik och prisad länk i den textila värdekedjan

med Anna Vilén,
marknadskommunikatör
Siptex – automatisk sortering av textil i industriell skala. Världens första storskaliga anläggning i sitt slag. Den sorterar textil efter färg och fibersammansättning med hjälp av nära-infrarött ljus, vilket gör det möjligt att hantera stora flöden och producera textilfraktioner som är anpassade för olika återvinningsprocesser. Siptex har varit ett flerårigt Vinnova-finansierat projekt. Från oktober 2022 upphörde det att vara ett forskningsprojekt och Sipxtex övergår helt till Sysav, som har investerat i anläggningen.
Läs mer
OnceMore® från Södra

Hur förnybar ved och gamla kläder kan bli till nya kläder

med Åsa Degerman,
Senior Business Development Manager
OnceMore® från Södra är världens första storskaliga process för återvinning av textilavfall av blandmaterial – och det är skogen som gör det möjligt.
Läs mer
Textilia

Upcy - unik klädkollektion av räddade textilier

med Jonas Olaison,
hållbarhetschef
Med devisen ”Den bästa textilen är den som används mest” hyr Textilia ut och tvättar arbetskläder och andra verksamhetstextilier som en tjänst. Hållbarhetschef Jonas Olaison, berättar om vinsterna för både kunder och miljön, samt deras spännande koncept upcy som sluter cirkeln för textilierna när de gjort sitt som arbetsplagg.
Läs mer
Beskow von Post

Textil expertis ger trasiga plagg ett nytt liv – så går det till

med Caroline von Post,
textil upcyclingexpert
Caroline von Post har hjälpt många företag att skapa värde av verksamhetens trasiga textilier. Varje textil fiber ses som en guldklimp som kan formas om och få ett nytt liv. Nu är Caroline involverad i flera textila upcycklingsprojekt. bland annat TexChain 3, som är ett större Vinnova-projekt.
Läs mer
place2place

Sveriges första digitala marknadsplats för cirkulär inredning

med Ola Göransson och Daniel Stridh,
grundare och ägare
Place2pace grundades utifrån frågan – varför används inte återbrukad inredning i större utsträckning än vad det gör idag och skapade Sveriges första digitala marknadsplats för cirkulär inredning. På place2place kan alla företag och organisationer vara både köpare och säljare samtidigt utan att behöva ingå avtal med varandra. Plattformen visualiserar hela marknadens gemensamma utbud och göra det tillgängligt online för alla oavsett geografiskt läge.
Läs mer
Adda

Modernt och SME-vänligt ramavtal hjälper offentlig sektor med cirkulära möbelflöden

med Mattias Arvidsson,
upphandlare
Adda Inköpscentral såg ett tydligt behov att upphandla ramavtal inom cirkulära möbelflöden. I första hand tar ramavtalet sikte på att erbjuda kommuner och regioner möjlighet att kunna dela möbler mellan sina verksamheter, men även tjänster inom exempelvis möbelrenovering och hyra/köp av återbrukade möbler ingår. Mattias Arvidsson är ansvarig upphandlare och har tillsammans med upphandlingsteamet arbetat med upphandlingen från start till att ramavtalen blev klara för sjösättning i april 2022. Vi får ta del av hur arbetet gått till och får en inblick i hur Adda lyckades upphandla heltäckande ramavtal som bland annat inneburit att 90 procent av ramavtalsleverantörerna är små och medelstora företag med spridning över hela landet.
Läs mer
Adda

Strategiskt lagarbete inom offentlig upphandling bidrar till Agenda 2030

med Lena Wettergren,
hållbarhetsstrateg
Adda Inköpscentral arbetar i team uppdelade utifrån olika upphandlingskategorier och i varje team ingår en hållbarhetsstrateg som stöttar i hållbarhetsfrågor under upphandlingsprocessen och avtalsuppföljningen. Varje avtal ska bidra till en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling i linje med de globala målen. Lena Wettergren, ansvarig hållbarhetsstrateg i team Kontor och Förbrukning, berättar om hur teamet tagit hänsyn till hållbarhetsaspekter enligt Agenda 2030 i ramavtalet ”Möbler återbruk och tillhörande tjänster”.
Läs mer
Malmö stad

Cirkulära skyltar - Malmö stad prisad för sin upphandling

med Emma Börjesson,
projektledare cirkulär ekonomi
Malmö stad arbetar med att inkludera cirkulära ambitioner i upphandlingar och sedan ett år tillbaka har de ett ramavtal på skyltar med särskilt fokus på cirkulär hantering. Något de nyligen också fick pris för: ICLEI Europé Procura+ Awards. Upphandlingen ska bidra till målen i Malmö stads miljöprogram om ökad resurseffektivitet och att organisation ska ha ett nettonollutsläpp till år 2030. Nu gäller det att nå ut internt så alla använder sig av ramavtalet samt börja mäta klimat- och miljöfördelarna.
Läs mer
Accus

Cirkulära skyltar till Malmö stad - leverantörens perspektiv

med Amanda Cawood,
projektledare
Accus är skyltföretaget som utvecklat en egen skyltportfölj med hållbara och cirkulära skyltar som kan återanvändas, återtillverkas och återvinnas. I konkurrens med tre andra företag vann de Malmö stads upphandling för cirkulära skyltar mellan åren 2021-2024.
Läs mer
SWATAB

Hållbart tvätt och städ med innovation som bidrar till renare vatten och hav

med Mats Marklund ,
Vd
Att göra rent utan kemikalier är faktiskt möjligt, och det med Swatabs patenterade metod. Ett system och synsätt som allt fler fastighetsägare, professionella tvättare m.fl. ansluter sig till. Kemikaliefri tvätt och städ ger vinster för naturen, klimatet och arbetsmiljön samtidigt som det är resurssmart och positivt för ekonomin.
Läs mer
Recoma

Cirkulär byggskiva av återvunna förpackningar revolutionerar branschen

med Tobias Stihl,
delägare, produktions- och logistikansvarig
Kompositförpackningar är bra för att lagra livsmedel i, men svåra att återvinna; endast en liten del av förpackningen kan användas till att göra ny kartong, resten förbränns. Recoma återvinner 100% av förpackningen och skapar samtidigt en hållbar byggprodukt. Med patenterad teknologi utnyttjar de goda egenskaper en dryckesförpackning har och erbjuder dem till byggindustrin.
Läs mer
Spilloteket

Att med ”skräp” lära unga och vuxna cirkulär ekonomi och Agenda 2030

med Frida Kjellgren,
Spillirista och delägare
Spilloteket är ett kreativt utbildningscenter för hållbar utveckling. Agenda 2030 och cirkulär ekonomi är utgångspunkten i de workshops, utbildningsmaterial och föreläsningar de erbjuder. Frida är en av tre grundare – alla lärare med många års erfarenhet från skola och förskola. Spill, som är deras pedagogiska material, har ingen hög status men kan sorterat och satt i ett nytt sammanhang bli en godisbutik av möjligheter. Med kreativitet och delaktighet är det tidernas kombo i ett lärande för barn och vuxna.
Läs mer
CirEko Akademi

Utbildar och utvecklar med unika metoder så fler förstår och tar cirkulära affärssteg

Ann-Sofie Granzell,
operativ ordförande
Ökad kunskap om vad cirkulär ekonomi är och fungerar i praktiken behövs inom alla sektorer och branscher. Då är det lättare att agera på en cirkulär marknad både som både kund och leverantör samt som rådgivare. Något CirEko, genom sin akademi, tagit fasta på med den Sverigeunika workshopen Circula samt utbildningen 8 cirkulära affärssteg.
Läs mer
Moderator

Rustan Nilsson

Miljöpedagog, Sysav
En prisad miljöpedagog som skapar engagemang och intresse för miljö och klimat kopplat till avfall, konsumtion och livsstil kommer leda oss igenom konferensen.
Läs mer