Appen som med Ai-teknik gör det enkelt att hantera produkter och material cirkuärt – internt och externt