Cirkulär lönsam byggsektor med kreativitet och samverkan som verktyg