Cirkulära skyltar – Malmö stad prisad för sin upphandling