Cirkulära skyltar till Malmö stad – leverantörens perspektiv