”Delad bonde”-koncept ger familjer närodlade grönsaker och tryggar bonden.