Hasta Gård – ledande inom regenerativt jordbruk genom samverkan och samodling