Modernt och SME-vänligt ramavtal hjälper offentlig sektor med cirkulära möbelflöden