Smart mobilitetstjänst för person och paket baserat på befintliga och framtida transporter