Strategiskt lagarbete inom offentlig upphandling bidrar till Agenda 2030