Vi besöker världens första automatiska storskaliga anläggning för textilsortering