Vi besöker Siptex – världens första automatiska storskaliga anläggning för textilsortering