torsdag 23.05.2024

Omställningen till förnybar el ska underlättas med regeländring

22 feb 2018

Idag krävs det bygglov för att montera solcellspaneler och solfångare. Något som Regeringen nu vill ändra på för att skynda på omställningen till förnybar energi.

”De senaste tio åren har det skett en snabb ökning av solenergi och den installerade effekten i världen har ökat nära 50 gånger. Men användningen i Sverige är fortfarande väldigt liten. Genom att vi tar bort bygglovet för solceller och solfångare avlastar vi byggnadsnämnderna samtidigt som vi också gör oss av med ett hinder för mer förnyelsebar energi i Sverige”, säger bostadsminister Peter Eriksson. 

Det är i en lagrådsremiss som regeringen lägger fram förslag den 22 februari.

Källa:  Regeringen

Dela artikeln!