torsdag 23.05.2024

Norrtälje först i landet med helt elektrifierad stadstrafik

21 aug 2018

Sveriges första helt elektrifierad busstrafik i stadsmiljö är nu invigd. Det är Norrtälje kommun som fått möjlighet att vara pionjärort i starten för en bredare satsning på elbussar i Storstockholm. 

I går den 20 augusti rullade elbussarna ut i kollektivtrafiken för första gången. Det har möjliggjorts genom ett samarbete mellan SL och Norrtälje kommun och bussoperatören Nobina. 

– SL är redan en föregångare i världen när det gäller omställning till förnybar energi och nu i sommar blir hela bussflottan helt fossilfri. Men vi strävar ständigt efter att bli ännu bättre. Nu tar vi därför ännu ett steg i arbetet där Norrtälje ska bli starten för en bred satsning på elbussar i syfte att göra Stockholmsregionen till Europas mest attraktiva storstadsregion, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.

– Norrtälje växer och vi har höga ambitioner för ett hållbart samhälle. Vi har redan påbörjat arbetet med att ställa om till en fossilfri kommunal fordonsflotta och är mycket glada över att busstrafiken i staden nu blir eldriven, säger Ulrika Falk (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrtälje.

Bussarna är helelektriska och laddas i depån över natten. De nya bussarna erbjuder en både tystare och mer hållbar kollektivtrafik för Norrtäljeborna, då de körs på förnybar el. Bussarna är lätta att känna igen eftersom de är profilerade med en elsladdssymbol.

För SL blir Norrtäljeförsöket en värdefull möjlighet att prova övergång till elbussar i liten skala och lära mer inför en kommande övergång till fler elbussar i stadstrafiken framöver. Bussarna körs inom ramen för det befintliga trafikavtalet. Satsningen med elektrifierad busstrafik pågår till juni 2021, då avtalet med Nobina löper ut.

Samarbetet är fördelat mellan parterna så att …
• SL står för busslinjerna och varumärke för drift i linjetrafik samt anpassar trafikavtalet för att möjliggöra inköp av elbussarna.
• Nobina står för inköp av bussarna, ser till att vägarna är anpassade och att depån utformas så att bussarna kan laddas på natten.
• Norrtälje kommun bidrar med kostnad för förstärkning och elkraft.

Text: Ann-Sofie Granzell. Foto: SL/Nobina.

Dela artikeln!