söndag 21.07.2024

Axfoods hållbarhetschef ska leda Sverige i cirkulär riktning

31 aug 2018

ant på plastpåsar, återvunnet material i förpackningar och matsvinn. Det är några av de initiativ som den nu utsedda ordförande för Sveriges delegation för cirkulär ekonomi står bakom.  

Sedan tidigare har regeringen beslutat att inrätta en delegation för cirkulär ekonomi. Syftet är att stärka omställningen till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi. Nu är delegationens ledamöter utsedda.

Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood, är utsedd till ordförande. Hon har bidragit starkt till att Axfood är en av föregångare på området inom dagligvaruhandeln. Axfood var bland annat först i Sverige med att införa pant på plastpåsar.

”Vi förbrukar jordens tillgångar i allt snabbare takt. Det leder till hög belastning på våra ekosystem och bidrar till klimatförändring. Den trenden måste brytas. Vi behöver istället gå mot en mer hållbar utveckling som i högre grad bygger på en cirkulär ekonomi med fler kretslopp.”

Det skriver Åsa Domeij på Åsas hållbarhetsblogg på axfood.se.

Oviga ledamöter är;
Caroline Ankarcrona, projektledare – IVA.
Anna Felländer, digitalisering- och AI-specialist – KTH.
Catrin Gustavsson, chef Innovation och Nya affärer – Södra.
Jonas Carlehed, hållbarhetschef – IKEA.
Klas Gustafsson, vvd – Tekniska Verken.
Lina Bergström, vd – Återvinningsindustrierna.
Monica Bellgran, professor i industriell produktionsledning – KTH.
Weine Wiqvist, vd – Avfall Sverige.

Delegationen för cirkulär ekonomi ska ge råd till regeringen, utarbeta en strategi samt identifiera hinder, behov av utbildning och information inom cirkulär ekonomi. Den ska också vara ett kunskapscentrum och en samordnande kraft för omställningen, både på regional och nationell nivå.

”Det är viktigt att delegationen nu kommer på plats. Vi är mycket glada att Åsa Domeij har tackat ja till rollen som ordförande i delegationen. Åsa har stor erfarenhet av att leda komplexa processer”, säger miljöminister Karolina Skog.

”Delegationens arbete ska bidra till minskad miljö- och klimatpåverkan och samtidigt underlätta för svenskt näringsliv att ligga i framkant på globala marknader”, säger innovations- och näringsminister Mikael Damberg.

Om delegationen för cirkulär ekonomi
Delegationen aviserades i budgetpropositionen för 2018 och inrättades genom beslut av regeringen den 12 april 2018. Delegationen var ett av förslagen i betänkandet av utredningen cirkulär ekonomi. Även erfarenheterna från samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi har pekat på att det finns behov av en samordnande och pådrivande kraft för omställningen till en cirkulär ekonomi. Delegationen placeras vid Tillväxtverket.

Dela artikeln!