söndag 21.07.2024

Vattenbruk – snabbast växande livsmedelssektorn i världen

5 okt 2018

Det kan vara lösningen på en av världens största utmaningarna i vår tid – en ökad och hållbar matproduktion hos en växande världsbefolkning.

Vattenbruket  har det senaste årtiondet varit den snabbast växande livsmedelssektorn i världen med en ökning av 7 procent per år.

Fisk och växter kan odlas i samma slutna system, s.k. akvaponik. Fiskarnas restprodukter i form av foderspill och fekalier används som näring åt växterna, och växterna samt andra organismer som bakterier, renar vattnet som sedan kan recirkuleras tillbaka till fisken. Vanligast förekommande fiskar i denna typ av odling är fiskar som är tåliga, enkla att hålla och som växer snabbt, exempelvis varmvattenslevande arter som tilapia och olika arter av mal.

Odlad fisk är vårt mest effektiva husdjur för köttproduktion
utifrån biologisk resurseffektivitet.

Förmågan att omvandla foder till muskel är hög hos fisk även om den är beroende av fodrets sammansättning, fiskarten och fiskens ålder och livsstadie. En generell jämförelse mellan olika djurslag visar att 100 kilo foder ger runt 80 kilo laxkött medan samma mängd foder ger ca 60 kilo kyckling, ca 30 kilo fläskkött eller ca 14 kilo nötkött. Detta sammantaget gör att vattenbruk praktiserat på rätt sätt är en resurseffektiv näring jämfört med många andra näringar inom köttproduktion.

Källa: Länsstyrelsen Gotlands län, Rapport nr 2018:7: Förstudie Hållbart vattenbruk – något för Gotland?, rapportförfattare Andreas Pettersson.

TEXT: ANN-SOFIE GRANZELL

Dela artikeln!