lördag 20.07.2024

Resurssmarta idéer i återvinningens huvudstad

Eskilstuna Energi & Miljös reklamkampanj.
14 jan 2020

Det sätter Eskilstuna kommun på kartan och förbättrar för miljön, barnen och plånboken.

Den som jobbar på EEM, Eskilstuna Energi och Miljö, får gärna utveckla egna idéer som bidrar till att det som idag klassas som avfall istället blir användbara resurser. För målsättningen är att vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energi och miljö. Något som ligger helt i linje med den politiska ambitionen i Eskilstuna om att vara en miljökommun.

Eller snyggare sagt – The World Capital of Recycling – Återvinningens huvudstad.

”Det börjar nästan alltid hos våra medarbetare. Att det innovativa kommer när problem dyker upp som måste lösas.”

Det säger återvinningschef Vesa Hiltula, och som är en nyckelperson när det kommer till att göra verkstad av personalens resurssmarta idéer.

Återvinningschef Vesa Hiltula.

”Vi jobbar väldigt mycket med ständiga förbättringar, och det innebär att alla som jobbar här har rätten att göra sina förbättringar inom sitt arbetsområde utan att fråga någon. För det leder till att vi antingen tjänar pengar eller sparar pengar. Sedan måste vi som är i ledningen fånga upp det och se till att det genomförs så det inte dör ut”, fortsätter han.

Det innovativa och nytänkande går igen i många delar av Eskilstuna Energi och Miljös verksamhet. Redan 2011 införde de ett källsorteringssystem som utgick från färger. Det håller än i dag. Hushållen källsorterar i hemmet genom att lägga olika fraktioner i sin respektive färgade påse. Påsarna läggs i samma uppsamlingskärl som EEM kommer och hämtar. På återvinningscentralen Lilla Nyby färgsorteras påsarna med hjälp av ett optiskt system.

Det började med fem färger för sortering av matavfall, plastförpackningar, pappersförpackningar, metall och tidningar. Hösten 2017 var det dags för den sjätte färgen, den rosa påsen för textil. Alla påsarna öppnas och finsorteras manuellt. Det händer inte allt för sällan att påsarna innehåller tvättade och vikta kläder då kommuninvånarna använder rosa påsen även till kläder de vill skänka för återanvändning.

Sedan i somras samlar Eskilstuna Energi och Miljö in kläder och textilier helt i egen regi. Det gör att de får större möjlighet att kontrollera eftermarknaden och bättre kunna säkerställa att så mycket som möjligt tas om hand så att så lite som möjligt går till förbränning.

Kommunikatör Isa Nelson.

ReTuna – världens första återbruksgalleria i Eskilstuna – är även den en del av Eskilstuna Energi och Miljö. Årligen tar de emot många nyfikna och imponerade på studiebesök, inte minst från utlandet.

Eskilstuna Energi och Miljö arbetar mycket med förebyggande och beteendepåverkande arbete. Då är kommunikation och information en viktig kugge, och det får gärna sticka ut. Som när de i somras stripade om alla ”sopbilar” med texten Det här är inte en sopbil, det är en värdetransport. En idé av EEMs kommunikatör Isa Nelson.

TEXT OCH FOTO: ANN-SOFIE GRANZELL.

Dela artikeln!