söndag 21.07.2024

Sverige har en strategi för cirkulär ekonomi

Bilden illustrerar de fyra fokusområdena i regeringens strategi för cirkulär ekonomi. Illustration: Regeringskansliet
9 jul 2020

Regeringen har idag tagit beslut om en nationell strategi för en omställning till en cirkulär ekonomi.

”Det är inte klokt att värdefullt material används en gång och sedan slängs. Nu ska vi ändra på det”, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Kärnan i strategin är en vision: ”Ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material”. Det nationella arbetet för en cirkulär ekonomi kommer att fokusera på hållbar produktion och produktdesign; hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster; giftfria och cirkulära kretslopp samt den cirkulära ekonomin som drivkraft för näringsliv och andra aktörer genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller.

”Den gröna återhämtningen som samhället nu behöver ska skynda på omställningen till en klimatneutral och cirkulär ekonomi. Ungefär femtio procent av våra klimatutsläpp samt mer än nittio procent världens vattenbrist och förlust av biologisk mångfald beror på ineffektiv resurshantering. En cirkulär ekonomi är klokare, betydligt bättre för miljön och dessutom skapar vi möjligheter till många nya jobb och ett hållbart företagande”, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

”Sverige har, som ett av världens mest innovativa länder, goda förutsättningar att ta sig an denna omställning. Det ger också fördelar på den globala marknaden och många svenska företag ser redan möjligheterna med att ställa om sin verksamhet. Så skapas fler företag, nya jobb och ökad välfärd samtidigt som vår miljöpåverkan minskar”, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Strategin pekar ut fyra fokusområden:
1. Cirkulär ekonomi genom hållbar produktion och produktdesign
2. Cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster
3. Cirkulär ekonomi genom giftfria och cirkulära kretslopp
4. Cirkulär ekonomi som drivkraft för näringsliv och andra aktörer genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller.

Till varje fokusområde kommer det presenteras handlingsplaner, men det kommer senare.

Omställningen till en cirkulär ekonomi måste genomföras gemensamt av politiken, näringslivet, offentlig sektor, akademi, privatpersoner och civilsamhället. Regeringens roll är att skapa förutsättningar för det goda arbete som redan sker inom regioner och kommuner, i näringsliv, universitet och högskolor och civilsamhälle. Regeringen kommer att genomföra flera åtgärder inom detta område under mandatperioden. Till strategin kommer handlingsplaner att beslutas med konkreta åtgärder.

Strategin bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

TEXT: ANN-SOFIE GRANZELL

Dela artikeln!