måndag 17.06.2024

Färgglad skyltrevolution ska öka materialåtervinningen

Med inspiration från Danmark lanserar Avfall Sverige ett helt nytt ”sopspråk”. Färgglada vägledande avfallsymboler som ska göra det lättare att göra rätt vid källsortering – och därmed öka återvinningen.

Ett enhetligt sätt att vägleda i sorteringen gör det lättare att göra rätt. Det saknas idag. Istället har i princip varje kommun eller avfallsbolag sitt eget maner, ytterligare andra symboler finns på förpackningar och på återvinningsstationer. Det blir lätt förvirrande för de som förväntas lämna rätt avfall i rätt kärl.

Med inspiration från Danmark lanserar Avfall Sverige därför ett svenskt system, som erbjuds till kommuner och andra avfallshanterare men också till producenter.

”Det nya sopspråket” är tredelat: tydliga symboler kombineras med enhetliga namn på olika avfallsslag och vägledande färger. Rött signalerar exempelvis farligt avfall, orange är elavfall, mörkgrönt styr trädgårdsavfallet rätt, och lila betyder plastavfall. Systemet är tänkt att kunna användas vid fastighetsnära insamling, på återvinningsstationer, återvinningscentraler, på sopkärl, i soprum, vid insamling på stan och på förpackningar. 

Många har deltagit i utformningen av systemet.

”Vi har bjudit in våra medlemmar till worshops, anlitat experter på kommunikation, på avfallshantering och beteendevetenskap och testat olika förslag på allmänheten, allt för att det ska bli så enkelt och tydligt som möjligt”, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige. 

Det är frivilligt för såväl kommuner som privata avfallshanterare och producenter att använda de nya symbolerna, men redan har tiotalet kommuner aviserat att de ligger i startgroparna. Många användare gör det inte bara lättare att sortera rätt oavsett var man befinner sig, det underlättar samarbete mellan kommuner och regioner och spar resurser när hjulet inte behöver uppfinnas på nytt.

I Danmark, som redan 2015 införde ett nationellt skyltsystem, har nu drygt 90 procent av kommunerna anslutit sig och effekterna syns redan i form av ökad återvinning. 

”Att använda tydlig och tillgänglig kommunikation i rätt situation vet vi är effektiva verktyg för att skapa önskade beteendeförändringar. Ett enhetligt skyltsystem för hela Sverige och Norden kommer att öka mängden avfall som sorteras till återvinning, och det vinner alla på, inte minst vår miljö. Det är ett miljösmart system, som vägleder till en cirkulär ekonomi”, säger Avfall Sveriges vd Tony Clark. 

TEXT: ANN-SOFIE GRANZELL

Dela artikeln!