torsdag 23.05.2024

”Grön el”-avdrag och utvidgat RUT främjar cirkulär leverans

4 jan 2021
Från 1 januari har flera nya skatteavdrag blivit möjliga för privatpersoner som öppnar upp för entreprenörer att leverera tjänster som går i linje med den cirkulär ekonomin.

Ett helt nytt avdrag har införts som går under benämningen Grön teknik. Skatteverket har tagit över hanteringen av den gröna tekniken från Naturvårdsverket, Boverket och Länsstyrelserna. Privatpersoner kan få skattereduktion på max 50 000 kr per person och år för installation av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter. Avdraget fungerar likadant som rut- och rot-avdragen, det vill säga att leverantören drar av kostnaden i samband med faktureringen. Syftet är att underlätta klimatomställningen.

Rutavdraget höjs från 50 000 till 75 000 kronor per person och år och utvidgas med fyra nya tjänster; transport till försäljning för återanvändning samt magasinering, möblering, tvätt vid tvättinrättning samt tillsyn.

Alla fyra hjälper till att bidra till att materiella resurer hålls vid liv och kan fortsätta vara i bruk.  Rotavdraget och rutavdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 75 000 kronor per person och år. Grönt teknik-avdrag räknas för sig.

Det gäller att läsa på vad som ger avdragsrätt eller inte. Det som inte ger avdragsrätt i en kategori kan göra det under en annan. Exempelvis under rut-avdraget Tvätta, laga, sy beskrivs att det inte ges  avdragsrätt för att skruva upp eller ned en gardinstång. Dock finns avdragsrätten men under det nya rut-avdraget Möblering.

De gamla rut- och rotavdragen är kvar som tidigare. Även dom går i linje med att stimulera privatpersoner att reparera och vårda sina materiella tillgångar.

Fakta kring de nya avdragen

Grön teknik

Skattereduktion för investering i grön teknik för privat bruk:

• 15% vid installation av nätanslutet solcellssystem.
• 50% vid installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
• 50% vid installation av laddningspunkter till elfordon.

Hantering och transport av bohag för återanvändning och magasinering

Ett rut-avdrag och bohaget ska ingå i kundens hushåll. Skattereduktion ges med 50% av totala kostnaden för tjänsten.

• Bära, lyfta och lasta godset vid bostaden – transportera godset till återförsäljare – lossa och bära in godset hos mottagaren.
• Transportera bohag och lösöre till försäljning och återanvändning, exempelvis andrahandsbutiker, auktioner och loppmarknader.
• Transport till och från magasinering

Tvätt vid tvättinrättning

Ett rut-ruavdrag och tvätten ska ingå i kundens hushåll. Skattereduktion ges med 50% av totala kostnaden för tjänsten.

• Vattentvätt av kläder och hemtextilier.
• Torka, stryka, mangla och vika tvättgods.
• Hämta och lämna tvätt, även vid depåservice.
• Laga kläder och hemtextilier i samband med tvätt.
• Lägga upp kläder och gardiner. EJ avdrag för kemtvätt, tvätt av stora mattor, enbart transportera tvättgods, utföra tvätt som underleverantör.

Tillsyn av bostad

Ett rut-avdrag och arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden. och vara hänförligt till kundens hushåll. Skattereduktion ges med 50% av totala kostnaden för tjänsten.

• Ta hand om post, vattna blommor, vädra, spola kranar och toaletter, kolla lampor.
• Sätta på och stänga av vatten och värme för säsongen.
• Ta hand om vissa typer av skador, exempelvis torka upp vatten efter en läcka och sätta för en krossad fönsterruta.
• Ta emot varubud och hantverkare. Ej avdrag för vakt- och bevakningstjänster. Ej heller reparationer och underhåll men det kan istället vara ett ROT-avdrag.

TEXT: ANN-SOFIE GRANZELL. KÄLLA: SKATTEVERKET.

Dela artikeln!