måndag 17.06.2024

Sveriges första cirkulära handlingsplan presenterad

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan. Foto: Ninni Andersson, Regeringskansliet.
24 jan 2021

Regeringen har beslutat om den första handlingsplanen för cirkulär ekonomi. Den innehåller 110 olika åtgärder, en blandning av redan pågående och helt nya, och ska utgöra en grund för en långsiktig och hållbar omställning av samhället, som stärkt marknad för cirkulära tjänster, produkter och material.

”Utvecklingen till en cirkulär ekonomi är central för att Sverige ska kunna bli Världens första fossilfria välfärdsland”

Näringsminister Ibrahim Baylan

Kvotplikt på inblandning av återvunnet material, pant på småelektronik, etablering av ett nationellt resurscentrumför industriell och urban symbios, reformering av lagstiftning så avfall kan hanteras som användbara resurser. Det är några nyheter i den cirkulära handlingsplanen som presenterades av miljö- och klimatminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan den 22 januari.

Regeringen avser också att införa ett skatteavdrag för att stimulera till att lösöre som bil, kläder, verktyg eller möbler hyrs och att uthyraren får göra det skattefrihet upp till ett visst belopp.  

De utlovar också att genomföra en kraftfull grön skatteväxling med höjda miljöskatter som växlas mot sänkt skatt på jobb och företagande.

”Vi ska ställa om. Vi ska göra det med ny lagtiftning, historiskt stora budgetsatsningar, förstärkt miljömålssystem och stärkta satsningar på myndigheterna. Tillsammans bidrar dom här åtgärderna til  effekter som kommer göra att vi både tar nödvändiga steg framåt men också stärker den svenska konkurrenskraften, för näringslivets klimatomställning och den cirkulära ekonomin kan också leda till nya innovationer, nya företag, fler jobb”, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Handlingsplanen innehåller 110 åtgärder fördelade på någon av de fyra strategiska områdena i den nationella strategin för  cirkulär ekonomi som presenterades den 9 juli 2020:
Fokusområde 1: Cirkulär ekonomi genom hållbar produktion och produktdesign.
Fokusområde 2: Cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera och använda material,
Fokusområde 3: Cirkulär ekonomi genom giftfria och cirkulära kretslopp,
Fokusområde 4: Cirkulär ekonomi som drivkraft för näringsliv och andra aktörer genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller

Naturvårdsverkets har fått rollen som den myndighet som ska driva på omställningen till en cirkulär ekonomi bland annat genom att stärka vägledning på område, revidera relevanta vägledningar på avfallsområdet för att främja en cirkulär ekonomi. Det ska ge bättre förutsättningar för näringslivet att ställa om enligt regeringen.

Dela artikeln!