söndag 21.07.2024

Pollinering värt miljoner får ökat stöd

11 apr 2021
Våra bin bidrar med ekosystemtjänster som värderas till hundratals miljoner kronor men bisamhällens överlevnad är hotad. Regeringen höjer nu stödet till sektorn.

Enligt Naturvårdsverket är cirka nittio procent av alla växtarter beroende av pollinatörer såsom bin för att sprida sina frön. Binas arbete har en enorm betydelse för Sveriges biologiska mångfald såväl som för odlingen av grödor, där värdet av binas pollinering beräknas uppgå till 640 miljoner kronor enligt Jordbruksverket. 

Intresset för biodling växer kraftigt i Sverige. På bara tjugo år har antalet bisamhällen ökat från 100 000 till uppåt 170 000. Samtidigt hotas binas överlevnad av klimatförändringar, bekämpningsmedel, främmande virus och svält.

För att stärka den svenska biodlingen har regeringen beslutat om att öka stödet till det nationella programmet för sektorn med cirka fem miljoner kronor per år under 2021 och 2022. 

Programmet, vars stärkta budget nu uppgår till nästan 12 miljoner kronor per år, ska bidra till god bihälsa, öka antalet biodlare och bisamhällen, ta fram utbildnings- och informationsmaterial samt förbättra tillgången till pollen- och nektarväxter. 

Text: Siri Christiansen

Foto: Ivan Radic/Flickr.

Dela artikeln!