måndag 17.06.2024

Fördubblad mängd skattefri förnybar energi

1 jul 2021
Från och med idag 1 juli har gränsen höjts för när skatt behöver betalas på egenproducerad förnybar energi. Det var i maj som riksdagen sa ja till regeringens förslag om att höja gränsen för hur stor installerad effekt som befrias från skatt.

Skattebefrielsegränserna fördubblas och förbättrar villkoren för större energianvändare och fastigheter vid egenproduktion av förnybar energi; :

• solel höjs från 250 till 500 kilowatt,

• vind- och vågkraftsel höjs från 125 till 250 kilowatt

• övriga förnybara källor höjs från 50 till 100 kilowatt.

 

Källa: Riksdagen

Dela artikeln!