måndag 17.06.2024

Partiernas cirkulära ambitioner inte nog för klimatet

10 nov 2021

Det visar Cradlenet och CirEkos årliga partienkäten som presenterades idag på en partiutfrågning. Den visar idar också att Centerns och Miljöpartiets politik är mest gynnsam för den cirkulära ekonomin.

Det var sju partier av åtta som svarade på undersökningen och alla säger sig prioritera cirkulär ekonomi högt. Flera vill sätta mål för när Sverige ska ha en cirkulär ekonomi på plats och några vill även se en tvärfunktionell myndighet för att arbeta med frågan. Flera partier, från båda ändar av den politiska skalan, lyfter behovet av ökat producentansvar.

Få vill däremot se sänkta arbetsgivaravgifter för företag med cirkulära affärsmodeller. Det parti som fick högst poäng i årets utvärdering var Centerpartiet, tätt följd av Miljöpartiet.

Elin Bergman. Foto: Erik Bergman.

”Vi ser en positiv förflyttning när det gäller partiernas kunskapsnivå jämfört med tidigare år, men tyvärr är deras cirkulära ambitioner fortfarande alldeles för låga och ligger inte i linje med vad som behövs för att Sverige ska klara klimatmålen”, säger Elin Bergman, talesperson på Cradlenet.

Ann-Sofie Granzell

”Partierna säger sig prioritera den cirkulära ekonomin högt men ambitionsnivån avspeglar sig inte i deras politiska arbete. Sverige behöver ett modigt politiskt ledarskap som tar ett helhetsgrepp för hur vi ska ställa om till en cirkulär ekonomi”, säger Ann-Sofie Granzell, ordförande för CirEko.

Riksdagspartiernas enkätsvar med Cradlenets och CirEkos svarsbedömning
är sammanställd i en rapport 
som finns att hämta här

På seminariet medverkade följande politiker och experter: 

Amanda Palmstierna (MP), riksdagsledamot och talesperson för cirkulär ekonomi.
Betty Malmberg (M), riksdagsledamot
Hanna Westerén (S), riksdagsledamot och klimatpolitisk talesperson.
Jakob Olofsgård (L), riksdagsledamot.
Magnus Ek (C), riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson.

Expertpanelen: 
Anders Wijkman, ordförande, Circular Sweden och Climate-KIC. 
Nina Ekelund, grundare, Transformity AB och generalsekreterare, Hagainitiativet

Dela artikeln!