lördag 20.07.2024

Tiptapps återvinningtjänst är laglig

Fotomontage med skärmdumpar från tipptap.com/se.
11 dec 2021

Det står klart efter att Mark- och miljööverdomstolen i veckan avgjort en flera års lång strid mellan Tiptapp och Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms kommun.

Att förmedla tjänster som hjälper privatpersoner att få sitt avfall transporterat till återvinningen är inte olagligt. 

Tipstapp är en förmedlingsapp, och en av tjänsterna, ”Hämta och återvinn”, innebär att en privatperson kan söka hjälp av personer som mot betalning kör deras avfall till återvinningen. En förmedlingstjänst som Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms kommun förbjöd 2018 med hänvisning till kommunens ensamrätt gällande avfallshantering.

Tiptapp överklagade och striden om vem som ha rätt har tagits i flera instanser. I veckan kom domen från Mark- och miljööverdomstolen, och den ger Tiptapp rätt. Domstolen menar att kommunen själva överlåtit till enskilda att själva transportera avfall till återvinningscentral och att de ej har rätt att bestämma vem som ska genomföra själva transporten. Domen går inte att överklaga.

Så här beskriver Tiptapp själva sin tjänst:

Tiptapp är en marknadsplats för privatpersoner där användarna snabbt och enkelt kan hjälpa varandra med flytt, leverans, återvinning och återbruk av såväl små som stora saker. Därigenom bidrar Tiptapp direkt till ökad återvinning och återbruk, och ett minskat bilanvändande. Samtidigt förenklar Tiptapp vardagen för många och möjliggör en extrainkomst för andra.

I domstolsbeslutet beskrivs tvisteförloppet:

Tiptapp AB (Tiptapp) driver en internettjänst i form av en applikation för förmedling av transporter av bland annat avfall från privatpersoner. Genom applikationen finns flera tjänster, varav den tjänst som nu är av intresse kallas ”Hämta och återvinn” (tidigare ”Transportera bort”). I korthet innebär tjänsten att en användare lägger ut en annons med bild på föremål som denne behöver få upphämtat och transporterat till en återvinningscentral. En annan användare kan då svara på annonsen och ingå en överenskommelse om att hämta och lämna föremålet mot ersättning. Tiptapp tar i sin tur ut ett arvode om tio procent av det avtalade beloppet för transporten avseende nyttjandet av applikationen. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms kommun (nämnden) har i beslut den 25 september 2018 förbjudit Tiptapp att förmedla transport inom Stockholms kommun av hushållsavfall till någon annan än de entreprenörer som Stockholm kommun anlitar eller har gett koncession för transport av avfall. Tiptapp överklagade till såväl länsstyrelsen som mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsen avslog Tiptapps överklagande, medan mark- och miljödomstolen upphävde nämndens beslut.

Här kan du läsa hela domslutet från Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen:
Dom 2021-12-07 i mål nr: M 6891-20

 

Text: Ann-Sofie Granzell

Dela artikeln!