Cirkulär ekonomi och Nyordslistan 2021

28 dec 2021

Naturens ökade betydelse för oss människor och en början till beteendeförändring i att leva mer resurs- och klimatsmart går att tolka av årets nya ord. Cirkulära Affärer® listar årets nya svenska ord som kan kopplas till den cirkulära ekonomin.

Som brukligt i mellandagarna presenterar Svenska språkrådet vilka nya ord som fått fäste under 2021. Åtta ord har på ett eller annat sätt koppling till den cirkulära ekonomin.

Att ordet svinna uppkommit kan tolkas som att vi blivit mer uppmärksamma på att inte slösa med våra resurser.

Nya ord som visar på att vi är beredda att börja leva och bo på nya sätt där vi delar på resurser, men också gör livet enklare, är delningsboende och mobilitetshubb. Ordet svinnlåda visar förhoppningsvis på att det är mer accepterat av fler att handla mat som är nära förbrukningsdatum.

Orden koldioxidsug, nettonollmål och tippningspunkt har klar koppling till vår ökade oro för klimatförändringar.

Det sista och vackraste ordet, återförvildande, visar på hur vi människor börjar förstå naturens betydelse i våra liv och samhälle och att vi behöver göra insatser för att återställa natur och djurliv. Något stiftelsen Rewilding Sweden verkar för.

Nedan presenteras de åtta ”cirkulära” nyorden – hämtade från Svenska Språkrådets nyordslista 2021 med totalt 36 nya ord.  

Delningsboende

Kollektiv boendeform där hyresgästerna delar gemensamma ytor och service.

Citat från Sveriges Television 9 maj 2021:
”Det kallas delningsboende – co-living – och har vissa likheter med 1970-talets kollektivboenden. Skillnaden nu, 50 år senare, är att det är företag som driver idén. Målgruppen är personer i åldrarna 20–35 som gillar att träffa folk och umgås. Och som genom att dela på kostnader kan få utrymmen och boendestandard de annars inte skulle ha råd med.” 

Läs om COLIV som erbjuder delningsboende på flera platser i Sverige HÄR

Koldioxidsug

Anordning för att fånga in koldioxid från luften.

Citat från Ny Teknik 14 september 2021: 
”Utanför Reykjavik på Island har schweiziska Climeworks byggt upp vad som enligt bolaget är världens största koldioxidsug. Anläggningen, som döpts till Orca, ska skilja ut koldioxid från luften – vilket i teorin gör det möjligt att på Island fånga in utsläpp från andra delar av världen.”

Mobilitetshubb

Anläggning där det finns ett utbud av olika transportmedel och där fordon kan parkeras, laddas eller lånas

Mobilitetshus används om byggnader som, utöver transportmedel, erbjuder andra typer av service som till exempel kontorsplatser, paketutlämning och fordonsservice.

Citat från Mitt i 5 juni 2021: 
”Så kallade mobilitetshubbar, med lånecyklar, elsparkcyklar och andra delade transporttjänster inrättas vid större hållplatser.”

Läs och lär om hur RISE arbetar med mobilitetshubbar  HÄR

Nettonollmål

Mål att uppnå balans mellan utsläpp och upptag av koldioxid och andra växthusgaser

Citat från Svenska Dagbladet 12 augusti 2021:
”I dag har över 100 länder satt egna nettonollmål. Det går inte en vecka utan att en multinationell företagsgigant, miljonstad, storbank, internationell klimatallians eller offentlig organisation presenterar ett eget nettonollmål.”

Svinna

Slänga något som hade gått att använda.

Används främst om livsmedel men även om kläder och olika typer av råmaterial.

Citat från Nyheter 24, 24 februari 2021: 
”På en lista över de livsmedel som svenskar uppger sig svinna mest kammas förstaplatsen hem av en matvara vi alla nog har behövt kasta någon gång. Tacosåsen, såklart.”

Svinnlåda

Låda med livsmedel som närmar sig bäst före-datum, är på väg att bli dåliga eller anses ha skönhetsfel och därför säljs till nedsatt pris.

Ord som svinnhylla, svinnkasse och svinnpåse förekommer i liknande sammanhang.

Citat från Hudiksvalls Tidning 21 augusti 2021:
”Butiksägarna har även ett projekt där de säljer svinnlådor med frukt och grönt via sociala medier. Mat som annars skulle slängas.”

Tippningspunkt

Punkt där en förändring i ett system blir så stor att ett jämviktsläge oåterkalleligt och abrupt övergår i ett annat läge.

Översättningslån från engelskans tipping point. Även kortformen tippunkt används i samma betydelse.

Citat från Dagens Nyheter 9 augusti 2021: 
”Vi vet från historien att det finns tippningspunkter i klimatsystemet, som gör att stora saker kan hända ganska snabbt – på några årtionden till några hundra år. Men kunskapsläget kan inte sätta fingret på var gränsen ligger.”

Återförvildande

Återställande av naturen till förhållanden som rådde innan den påverkades av människan.

Dagens Nyheter 14 september 2021: 
”I Robinsons idealsamhälle används en mängd olika klimatlösningar som redan existerar i dag, antingen i verkligheten eller på idéstadiet. Det rör sig bland annat om ”rewilding”, alltså ett återförvildande av exploaterade ytor, och regenerativt jordbruk, som bygger upp i stället för att förbruka matjordarna.”

Läs och lär om återförvildande på stiftelsen Rewilding Sweden HÄR

eller på Språkrådsbloggen av Anna Antonssons HÄR

Cirkulent, som fanns med på förra årets nyordslista och lanserades av föreningen Medveten Konsumtion, kan sägas ha fått riktigt fäste. En cirkulent ägnar sig åt hållbar konsumtion som att hyra, byta, låna, vårda och köpa begagnat. Ett ord och en konsumtionsstil som allt fler kan tänka sig att bli förknippad med.

Nu återstår och se vilket fäste årets nya orden får.

 

Text och fotomontage: Ann-Sofie Granzell
Foto: Alain Audel

Dela artikeln!