torsdag 23.05.2024

Nya lagar inom den cirkulära ekonomin

1 jan 2022

Ett nytt år innebär också en hel del nya lagar. Från 1 januari gäller ändrat ansvar för returpapper, skattefri pryluthyrning, böter för nedskräpning, lättare att ordna med laddinfrastruktur och insatser för bättre mobiluppkoppling på tåg.

§  Kommunerna tar över ansvaret för returpappret

Från och med 2022 får landets kommuner ansvar för insamlingen och återvinningen av returpapper. Därmed är det så kallade producentansvaret för returpapper avskaffat.

Anledningen är att  tidningsbranschen har haft en kraftigt minskad användning av tidningspapper de senaste åren och intäkterna för insamlingen av returpapper har sjunkit stadigt. 

Genom att flytta över ansvaret till kommunerna säkerställs en långsiktigt hållbar lösning för fortsatt insamling och materialåtervinning av returpapper med höga miljöambitioner. 

 

§  Skattefri uthyrning av personliga tillgångar

Nu kan privatpersoner hyra ut sina personliga tillgångar skattefritt upp till 20 000 kronor. Beloppet gäller efter avdrag för utgifter som är hänförliga till uthyrningen. Exempel på det senare kan vara en tilläggsförsäkring som har tecknats inför uthyrningen eller en förmedlingsavgift om uthyrningen sker genom en förmedlare. Utgifter som den skattskyldige normalt skulle haft för tillgången om den inte hade hyrts ut får inte dras av.

Syftet är öka återanvändningen av produkter och tillgångar och därmed minska privatpersoners behov av att köpa nytt och och därmed främja en cirkulär ekonomi i enlighet med regeringens strategi för cirkulär ekonomi.

Förväntan är att uthyrning mellan privatpersoner ska öka och därmed också efterfrågan på tjänster hos företag som förmedlar uthyrning mellan privatpersoner.

 

§  800 kr i böter vid nedskräpning

Det är nu straffbart att slänga till exempel en cigarettfimp, ett kolapapper eller ett tuggummi på marken.

Nedskräpning är problematiskt utifrån flera miljöperspektiv. Det leder till sämre stadsmiljö, direkta miljöskador på djurlivet och orsakar spridning av mikroplast i hav och vatten.

 

§  Förenklade regler för elledningar som används för delning av energi och laddinfrastruktur för fordon

Flera nya och utökade undantag införs från kravet på tillstånd enligt ellagen för att dra och använda vissa elledningar. Det införs en möjlighet att dra ledningar mellan till exempel en byggnad med solceller till en närliggande byggnad utan att det krävs tillstånd för ledningarna. 

Det införs också en utökad möjlighet att bygga ut och driva laddningsanläggningar för fordon vid trafikleder utan att det krävs tillstånd för ledningarna. Det ger bland annat möjlighet att använda befintligt vägbelysningsnät för att bygga ut laddningsstationer och underlättar för satsningar på elvägar där fordon kan laddas medan de kör.

 

§  Nytt statligt stöd för bättre mobil uppkoppling för resenärer i fjärrtågstrafik

I och med denna nya lag kan statligt stöd ges till företag så att de kan genomföra åtgärder i syfte att förbättra möjligheten till god mobil uppkoppling för resenärer i fjärrtågstrafik.

En god uppkoppling är för passageraren en uppkoppling som uppfattas som likvärdig med den mobila uppkoppling som passageraren har hemma, dvs. det ska gå att skicka e-post, surfa, spela, ringa med bild/video och använda chatt- och streamingtjänster etc.

Det är Post- och telestyrelsen (PTS) som har fått ansvaret för stödet. Myndigheten arbetar nu med att bestämma för vilka åtgärder och för vilka järnvägsstråk och tunnlar som det är möjligt att söka stöd för.

Textbearbetning: Ann-Sofie Granzell
Källa: Regeringen

Dela artikeln!